“Mama blijft aan boord”

“Mama blijft aan boord” is een campagne rond zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het Instituut wil zwangere vrouwen, in of na hun moederschapsrust, en ook vrouwen die overwegen om moeder te worden, bewust maken van het feit dat zij niet gediscrimineerd, afgewezen of geïntimideerd mogen worden op grond van hun zwangerschap of moederschap. Ze hebben rechten.

De campagne moet duidelijk maken dat ze zich niet schuldig hoeven te voelen voor de discriminaties waarmee ze te maken krijgen en moet hen aanmoedigen om informatie in te winnen en een melding in te dienen bij het Instituut, via het groene nummer 0800/12.800. 

Voor meer informatie: www.mamablijftaanboord.be