U bent hier

Meer info over het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die failliet werden verklaard

Wist u dat zelfstandigen in geval van faillissement of gedwongen stopzetting recht hebben op het overbruggingsrecht? Het gaat hier om een maandelijkse financiële uitkering van maximaal twaalf maanden met behoud van bepaalde sociale rechten gedurende maximaal vier kwartalen en dit zonder bijdrageplicht. Die rechten zijn de terugbetaling van geneeskundige verzorging en de arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen.

Het overbruggingsrecht geldt, onder bepaalde voorwaarden, voor:

  • zelfstandigen die failliet werden verklaard
  • bedrijfsleiders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet is verklaard
  • zelfstandigen, helpers of meewerkende echtgenoten voor wie een collectieve schuldenregeling geldt
  • zelfstandigen, helpers of meewerkende echtgenoten die ongewild hun activiteit moeten onderbreken of stopzetten als gevolg van een natuurramp, de vernieling van een gebouw of materiaal, brand of allergie
  • zelfstandigen, helpers of meewerkende  echtgenoten die hun activiteit stopzetten omwille van economische moeilijkheden

Meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)