My Enterprise : een administratieve vereenvoudiging en minder lasten voor ondernemers

Voortaan kunnen ondernemers en zelfstandigen gratis hun officiële bedrijfsgegevens beheren waar en wanneer ze dat willen. De FOD Economie heeft namelijk de tool My Enterprise ontwikkeld die zowel via de pc, de tablet als de smartphone kan worden gebruikt. De ondernemer heeft alleen zijn elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of een token nodig.

My Enterprise is bereikbaar op myenterprise.be en geeft de ondernemer of zelfstandige onmiddellijke toegang tot zijn bedrijfsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zo moet hij zijn gegevens slechts éénmaal aanpassen in de Kruispuntbank opdat alle overheidsdiensten en gebruikers van de Kruispuntbank over de nieuwe informatie beschikken: contactgegevens, bankrekening, mandaten van de onderneming, adres, benaming, activiteiten …

Bepaalde gegevens kunnen niet door de ondernemer zelf worden aangepast, maar dankzij My Enterprise weet hij of zij onmiddellijk tot welke dienst zich te richten om de aanpassing te laten gebeuren. Het gaat over de benaming van de onderneming, het maatschappelijk adres, de activiteit en de ondernemersvaardigheden.

Overigens zijn heel wat gegevens van de Kruispuntbank openbaar. Iedereen kan informatie opzoeken over vestigingen, activiteiten en contactgegevens. Potentiële klanten kunnen zo nagaan of een onderneming goed geregistreerd staat en ondernemingen kunnen hun leveranciers via KBO controleren. Ook daarom zijn correcte en actuele gegevens in My Enterprise belangrijk voor ondernemingen.