mycareer.be : uw loopbaan online

mycareer.be is een online dienst die een duidelijk en betrouwbaar overzicht geeft van uw loopbaan. U vindt er al uw vroegere en huidige jobs (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar) en uw periodes van inactiviteit. mycareer toont ook het salaris dat u heeft verdiend en het aantal dagen dat u heeft gewerkt.

mycareer.be kan gebruikt worden :

  • om uw anciënniteit aan te tonen voor een werkgever.
  • om te kunnen inschatten of u in aanmerking komt voor bepaalde sociale voordelen (bijvoorbeeld tijdskrediet).
  • als geheugensteuntje bij het opstellen van uw cv.
  • ...

Om deze online dienst te gebruiken bezoekt u de website mycareer.be en logt u in met behulp van uw eID.

De gegevens in mycareer.be zijn afkomstig uit de aangiften die (onder meer) werkgevers, sociale verzekeringsfondsen, ziekenfondsen en uitbetalingsinstellingen regelmatig indienen bij de instellingen van de sociale zekerheid. De gegevens zijn neutraal: ze zijn niet geïnterpreteerd of bewerkt.

mycareer is een online dienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Meer informatie over mycareer.be op de website sigedis.be