U bent hier

Nieuw jaarverslag van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De FOD Kanselarij bracht zopas zijn jaarverslag 2016 uit. Onder de titel “Focus” stelt het de belangrijkste activiteiten van het jaar voor:

  • de organisatie van ministeriële vergaderingen
  • het eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen
  • de acties die gevoerd werden op het vlak van flexibiliteit, duurzame ontwikkeling, integratie van genderdimensie en van personen met een handicap
  • de omzetting van de Europese richtlijnen op het vlak van overheidsopdrachten
  • de evoluties op het vlak van digitale communicatie
  • de acties die werden ondernomen om het imago van België te steunen

Meer info? Raadpleeg het jaarverslag 2016