U bent hier

Oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning, een nieuwe federale organisatie

Op 1 maart 2017 ziet een nieuwe federale overheidsdienst het licht: de FOD Beleid en Ondersteuning. Deze nieuwe organisatie neemt de missie en diensten over van

 • de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Selor, OFO , FED+ en PersoPoint)
 • de FOD Budget en Beheerscontrole
 • de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)
 • Empreva (centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid)

De FOD Beleid en Ondersteuning ondersteunt de regering en de federale organisaties in verschillende domeinen:

 • IT
 • rekrutering
 • personeelsbeheer
 • personeelsontwikkeling
 • organisatiebeheersing en integriteitsbeleid
 • budget
 • boekhouding
 • overheidsopdrachten

Via een aantal diensten richt de FOD Beleid en Ondersteuning zich ook tot

De FOD werkt ook samen met andere machtsniveaus (regio’s, gemeenschappen, gemeenten, …).
 

Contactgegevens FOD Beleid en Ondersteuning
 • Centrale zetel: WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel
 • Algemeen telefoonnummer: 02 740 74 74
 • Website: www.bosa.be
illustration