Publieke consultatie rond het Energiepact

Tot en met 5 november 2017 kunt u deelnemen aan de publieke consultatie in het kader van het opstellen van een interfederaal energiepact. Meer dan ooit heeft ons land behoefte aan een gecoördineerde, en ruimschoots ondersteunde visie op het gebied van energie. Daarom zal een energiepact worden uitgewerkt waarin de visie op energie in België met het oog op 2030 en 2050 vorm krijgt.

De enquête bevat 16 vragen. Het beantwoorden ervan zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.

Draagt u uw steentje bij voor de toekomst van onze energie? Vul dan nu de enquête in op de website Energiepact2050.be.