Tinnitus: zit het tussen je oren?

Tinnitus of oorsuizen is een vaak voorkomend verschijnsel. Mensen met tinnitus nemen een geluid waar zonder de aanwezigheid van een geluidsbron in hun omgeving. In België heeft 10 tot 30 % van de bevolking er last van. Tinnitus wordt soms als hinderlijk ervaren en leidt tot een verminderde levenskwaliteit.

Tinnitus is geen ziekte maar eerder een gewaarwording die het symptoom kan zijn van een ooraandoening of een hersenstoornis. Vaak is tinnitus of oorsuizen het gevolg van een blootstelling aan geluid (concerten en festivals of luisteren naar versterkte muziek met een koptelefoon of oortjes).

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) beveelt het volgende aan:

  • bewustmaking, opvoeding en preventie
  • medische opvolging
  • een reglementering die overdreven geluidsblootstelling wil beperken

Voor meer informatie kunt u de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu raadplegen.