Uw mening over het Federale Bijenplan 2017-2019

Bij

Van 6 maart tot en met 4 mei 2017 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Federale Bijenplan 2017-2019.

De uitdaging van dit plan bestaat erin de gezondheid van de bijen en hun bestuiving te behouden.

Het Federale Bijenplan 2017-2019 verzamelt verschillende maatregelen die de regering heeft genomen en acties die in aansluiting daarop werden uitgevoerd.

Meer informatie vindt u vanaf 6 maart 2017 op www.consult-leefmilieu.be

Meer informatie over het belang van het behoud van de bijen vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.