U bent hier

Zonnen... doet u met verstand

Zonnen doet niemand zonder risico. Daarom werden zonnecentra aan bepaalde regels onderworpen om u te beschermen.

De FOD Economie heeft bepaalde verplichtingen uitgewerkt die de uitbater/onthaalverantwoordelijke van een zonnecentrum moet eerbiedigen. Op die manier worden enkele risico’s beperkt maar niet alles kan vermeden worden. Blijf dus alert.

Meer hierover …http://economie.fgov.be/nl/consument/Securite_consommateur/zonnecentra