Antibiotica helpen niet tegen griep, verkoudheid of bronchitis

De griep is weer in het land. Een campagne herinnert eraan dat antibiotica enkel gebruikt moeten worden als het moet.

De Belgen gebruiken veel te veel antibiotica. Dat maakt bacteriën steeds resistenter zodat infecties die vandaag gemakkelijk behandeld kunnen worden, dat in de toekomst niet meer zullen zijn.

Het is dus belangrijk dat artsen en patiënten verder informatie krijgen over het goede gebruik van antibiotica.

Dat is de taak van de campagne “Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet !” van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC).

Meer informatie: www.gebruikantibioticacorrect.be