Be-Assist : Belgisch assistentiecentrum voor de erkenning van beroepskwalificaties

Be-Assist is een assistentiecentrum dat de beroepsbeoefenaars informeert en oriënteert die een gereglementeerd beroep (architecten, apothekers, verplegers, boekhouders …) wensen uit te oefenen in een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland.

Het assistentiecentrum beoogt dus het informeren en oriënteren van die beroepsbeoefenaars bij de stappen die zij ondernemen voor een professionele erkenning.

Om de beroepsbeoefenaars zo goed mogelijk te helpen bij hun zoektocht naar informatie en de door hen te ondernemen stappen, heeft het assistentiecentrum een reeks veelgestelde vragen opgesteld.