Belastingaangifte 2018

Dien uw aangifte personenbelasting in via Tax-on-web, de online dienst van de FOD Financiën (via de website MyMinfin).

U hebt uiterlijk tot en met 12 juli 2018 voor het indienen van uw aangifte langs elektronische weg.

Voor de papieren aangifte hebt u uiterlijk tot 29 juni 2018. De papieren aangifte wordt verstuurd tussen 7 en 25 mei 2018.

Nieuw

  • Meer dan 4 op 10 belastingplichtigen zullen een vereenvoudigde aangifte (VVA) ontvangen. Als u ermee akkoord gaat, hoeft u niets te doen. Als er wijzigingen moeten worden aangebracht, kunt u die schriftelijk of via Tax-on-web aan de administratie melden.
  • U kunt zich nu ook aanmelden via de identiteitsapp Itsme ®.
  • Tax-on-web heeft een nieuw design dat duidelijker en moderner is, en aangepast aan smartphones en tablets.
  • Voor 47 % van de hypothecaire leningen en levensverzekeringen is de aangifte vooraf ingevuld.

Meer informatie over deze en andere nieuwigheden in de powerpoint-presentatie van de persconferentie over de belastingaangifte van 2018

Hulp bij het invullen

Zoals de voorbije jaren helpt de FOD Financiën de burgers bij het invullen van de belastingaangifte en dit via de volgende kanalen:

• in de kantoren van de FOD Financiën (tot 29 juni)
• via gemeentelijke zitdagen
• op zaterdag, in verschillende winkelcentra
• per telefoon (contact center 02 572 57 57)   

Doven en slechthorenden kunnen beroep doen op gratis ondersteuning van een tolk of mobiele ringleiding. Deze dienst is permanent beschikbaar in 28 kantoren in Vlaanderen, 1 in Brussel, en 18 in Wallonië, tijdens de normale openingsuren van 9.00 tot 12.00 u.

 

Meer informatie over de belastingaangifte 2018 op de website van de FOD Financiën