Het Fiscaal Memento 2018 is beschikbaar

Het Fiscaal Memento van de FOD Financiën biedt u een regelmatig bijgewerkt overzicht van de Belgische fiscaliteit.

De directe belastingen:

  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting.

De indirecte belastingen:

  • btw
  • registratierechten
  • successierechten
  • accijnzen
  • ...

Omdat deze materie bijzonder complex is, vindt u in het Fiscaal Memento alleen de hoofdlijnen en de meest voorkomende gevallen.

Lees het Fiscaal Memento 2018.