Het kadastrale plan voortaan beschikbaar in open source

Het kadastrale percelenplan kan nu door iedereen online geraadpleegd worden op de website van de FOD Financiën.

Het kadastrale percelenplan is de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied. Dit belangrijke element van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie omvat voornamelijk de volgende informatie:

  • de onroerende goederen: kadastrale planpercelen (eigendomsgrenspalen), gebouwen en in bepaalde gevallen ook materiaal en outillage
  • de straatnamen, adressen, plaatsnamen
  • de grenzen van ruilverkavelingen en van polders en wateringen
  • de administratieve en kadastrale grenzen

Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt om onroerende goederen te visualiseren en te lokaliseren: percelen en gebouwen. Het is daarom zeer interessant voor landmeters, architecten, geografen, ontwerpbureaus, stedenbouwkundige organisaties, bedrijven en zelfs wandelaars.

Het kadastrale percelenplan wordt continu bijgewerkt door de FOD Financiën op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysische eigendomswijzigingen. Tot nu toe was het plan alleen toegankelijk voor gespecialiseerde doelgroepen. Voortaan kan iedereen het gebruiken om onroerende goederen te bekijken en te lokaliseren. Het Belgische kadastrale percelenplan kan geraadpleegd worden op de website van de FOD Financiën.