Jongeren leren veilig omspringen met chemische producten

Het is belangrijk om de gevaarsymbolen op chemische producten te kennen. Ook op het werk.

Elk jaar gebeuren in België nog meer dan 10 000 ongevallen met chemische producten. Daarom ontmoet de federale overheid in mei 2018 leerlingen van het beroeps- en technisch onderwijs.
Aan de hand van spelletjes en animaties in een vrachtwagen, de Federal Truck, zal ze aan deze toekomstige vaklui (uit de richtingen haarzorg/haartooi, auto-industrie, bouw …) de nieuwe gevaarsymbolen en de veiligheidsmaatregelen uitleggen.

De actie gaat uit van twee federale overheidsdiensten:

Voor meer informatie:

facebook.com/FederalTruck.be/

www.reddeemoji.be

www.beswic.be