Nieuw CO2-etiket voor nieuwe wagens 

Bij uw bezoek aan het Autosalon hebt u waarschijnlijk gemerkt dat het etiket over de CO2-uitstoot van auto’s er lichtjes anders uitzag.  

Europa heeft immers een realistischere test ingevoerd om het verbruik en de CO2-uitstoot te meten. Die test draagt de naam ‘Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure (WLTP)’.

Het nieuwe etiket geeft de consument betrouwbaardere informatie over verbruik en uitstootwaarden.

Autoverkopers en -producenten zijn vanaf nu verplicht om in alle verkooppunten het CO2-etiket te vermelden op alle nieuwe wagens.  

De maatregel wordt geleidelijk aan ingevoerd: het etiket vermeldt voorlopig nog de oude én de nieuwe testwaarden. Vanaf 1 september 2019 zal de consument enkel nog de WLTP-waarden te zien krijgen.

Meer informatie op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: www.health.belgium.be