Nieuwe minister van Defensie

De heer Sander Loones heeft vandaag de eed afgelegd en volgt de heer Steven Vandeput op als minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken.