Nieuwe procedure btw-bouwaangifte

De traditionele btw-bouwaangifte die een bouwheer moet indienen als hij bouwt of verbouwt verdwijnt. Die moest men vroeger binnen de drie maanden na betekening van het kadastraal inkomen indienen. Vanaf vandaag moet men als eigenaar binnen diezelfde drie maanden specifieke inlichtingen over het pas opgerichte gebouw verstrekken via een nieuw, eenvoudiger formulier.

Meer informatie op de site van de FOD Financiën.