Online fraude: te mooi om waar te zijn!

‘Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook’. Dat is de boodschap die de FOD Economie met een nieuwe sensibiliseringscampagne wil benadrukken.

Jaarlijks worden honderden consumenten en bedrijven het slachtoffer van fraudepraktijken. De campagne heeft daarom als doel verschillende vormen van online fraude in de kijker te zetten om de burger zo goed mogelijk te informeren. Twee thema’s die reeds aan bod kwamen zijn:

Voor meer informatie, of om fraude te melden, kunt u terecht op de campagnewebsite www.temooiomwaartezijn.be of op de website meldpunt.belgie.be.