Openbare raadpleging over het ontwerp van federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 van Elia

Aankondiging van de openbare raadpleging over het ontwerp van federaal ontwikkelingsplan voor de periode 2020-2030 en het bijbehorende milieueffectenrapport van de transmissienetbeheerder voor elektriciteit (Elia System Operator)

ELIA System Operator (hierna genoemd 'ELIA'), de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in België, zal vanaf 15 oktober openbare raadpleging organiseren over haar ontwerp van Ontwikkelingsplan en het bijbehorende milieueffectenrapport.

Het ontwerp van ontwikkelingsplan bestrijkt een periode van tien jaar. Het omvat een raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit en het investeringsprogramma dat de netbeheerder plant uit te voeren om aan deze behoeften tegemoet te komen.

In overeenstemming met artikel 14, § 1, van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's moet het ontwikkelingsplan van ELIA gepaard gaan met een milieueffectenrapport. Het rapport onderzoekt de milieueffecten van de ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit.

Het plan en het rapport moeten beide aan het publiek worden voorgelegd. De raadpleging loopt van 15 oktober 2018 tot 15 december 2018.

Door het publiek bij de besluitvorming te betrekken, verneemt ELIA hun bezorgdheden en kan het bij de uitwerking van de definitieve versie van haar ontwikkelingsplan hiermee rekening houden.

Tijdens de raadpleging zullen het ontwerp van ontwikkelingsplan en het milieueffectenrapport vanaf 15 oktober 2018 beschikbaar zijn op de website www.elia.be/en/about-elia/publications/Public-Consultation. Op deze website zal u ook alle praktische informatie (in het Frans en het Nederlands) in verband met de raadpleging vinden.