Pilootproject burn-out

Vanaf november 2018 zullen 300 tot 1.000 werknemers uit de ziekenhuis- en banksector (behalve verzekeringen) die kampen met een burn-out of dreigen in burn-out te geraken, kunnen deelnemen aan een pilootproject dat hen begeleidt in hun genezingsproces. Het project omvat een gepersonaliseerde en gratis begeleiding gedurende 9 maanden: psychologische raadplegingen, kinesessies, contactopname met de arbeidsgeneesheer…

Afwezigheden wegens geestelijke stoornissen zijn de laatste jaren sterk gestegen. Stress en burn-out zijn op dit ogenblik verantwoordelijk voor een derde van het totaal aantal afwezigheidsdagen.

In dit project wordt burn-out beschouwd als een beroepsgerelateerde ziekte en niet als een beroepsziekte. Het werk is dus een van de vele factoren die tot het optreden van de ziekte kan leiden. De werknemer moet dan worden begeleid en ook de organisatie waar hij tewerkgesteld is, moet aangepakt worden.

Er werd gekozen voor de ziekenhuis- en banksector omdat het personeel daar een sterke mentale en psychosociale druk ondergaat.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, ontwikkelde het pilootproject.

Meer informatie op de website van Fedris