Registratie van de aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten

Als u bepaalde diensten aanbiedt aan vennootschrappen, moet u geregistreerd zijn bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FDO Economie.

Die verplichting gaat in op 1 september 2018. Ze kadert in de strijd tegen het witwassen van geld.

Op de website van de FOD Economie vindt u de antwoorden op deze vragen:

  • Wie wordt beschouwd als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten?
  • Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor de registratie?
  • Hoe moet u uw registratie aanvragen?
  • Wie moet een aanvraag tot registratie indienen en binnen welke termijn?
  • En als u zich niet registreert?