Slapende tegoeden: lig er niet wakker van

Oude rekening of spaarboekje vergeten? Geërfd zonder het te weten? Dan is er wellicht sprake van een slapend tegoed, en heeft u mogelijk recht op de uitbetaling ervan.

Er bestaan drie soorten slapende tegoeden:

  • slapende rekeningen: er is minimaal vijf jaar geen verrichting meer gebeurd en er is ondertussen geen contact meer geweest tussen de houder of de rechthebbende (bijvoorbeeld een erfgenaam) en de financiële instelling
  • slapende verzekeringsovereenkomsten: er vindt geen tussenkomst van de begunstigde plaats binnen de zes maanden nadat de verzekeringsonderneming kennis gekregen heeft van het feit dat het risico zich heeft voorgedaan
  • slapende safes: de huurprijs werd minstens vijf jaar niet betaald en de huur ervan is opgezegd door de instelling-verhuurder

Controleren of u slapende tegoeden heeft kan op twee manieren:

U heeft 30 jaar de tijd om de gelden die u toekomen op te eisen.

Indien u hulp nodig heeft om uw vergeten rekeningen, spaarboeken, levensverzekeringen en safes terug te vinden, kunt u terecht op www.slapendetegoeden.be.