Steun voor ondernemen in diversiteit

De FOD Economie lanceert een oproep tot het indienen van projecten ter aanmoediging van het ondernemersinitiatief van personen van buitenlandse afkomst in hun hoedanigheid van zelfstandige natuurlijke persoon, al dan niet als bestuurder van vennootschappen.

Deze oproep tot het indienen van projecten beoogt nieuwe synergiën tot stand te brengen tussen de "klassieke" spelers in het bedrijfsleven en potentiële buitenlandse ondernemers (of actieve ondernemers) en/of de organisaties die hen vertegenwoordigen.

In het kader van deze oproep tot het indienen van projecten omvat het begrip "persoon van buitenlandse afkomst":

  • personen die niet de Belgische nationaliteit hebben; 
  • personen met de Belgische nationaliteit die bij hun geboorte een andere nationaliteit hadden of van wie een van de rechtstreekse ouders onder de buitenlandse nationaliteit was geboren (immigranten van de eerste en tweede generatie).

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen in het kader van deze oproep is 29 oktober 2018 middernacht.

Hoe dient u uw kandidatuur in?