U hebt een geschil met een onderneming en u vindt geen oplossing?

Een consumentenbemiddeling kan u helpen

Wat is consumentenbemiddeling?

Het is een procedure die de beslechting van een geschil tussen een onderneming of een handelaar en een consument bevordert door een gespecialiseerde, onafhankelijke en onpartijdige instantie in te schakelen.

Consumentenbemiddeling streeft naar een (minnelijke) schikking met respect voor beide partijen.

Wanneer en waarom?

Tracht eerst met de onderneming zelf te overleggen of een oplossing mogelijk is alvorens een beroep te doen op een consumentenbemiddeling

Alleen wanneer geen enkele oplossing gevonden wordt, kan een consumentenbemiddeling overwogen worden.


Meer informatie vindt u in de folders van FOD Economie:

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/een-consumentengeschil-kies

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/een-vraag-om