Verkeersboetes online betalen: nog makkelijker

Sinds juli 2017 kunt u een verkeersboete digitaal afhandelen op de website www.verkeersboetes.be. Al meer dan 70 000 overtreders maakten gebruik van dat systeem.

Nu is dat nog makkelijker:

  • Minder papier: na een verkeersovertreding ontvangt u voortaan maar 1 brief meer. Daarin staat duidelijk over welke overtreding het gaat en wat u moet doen.
  • Duidelijker: de informatie over uw overtreding en wat u moet doen, is leesbaar geschreven. Ook op de website staat helder uitgelegd hoe u te werk gaat en wat er gebeurt als uw betaling niet tijdig of correct verloopt.
  • Meer gebruiksgemak: u bezoekt het online platform en gebruikt dat zoals u wil: op uw smartphone, tablet, laptop of pc.
  • Sneller: u komt sneller te weten welke overtreding u beging door meer slimme camera’s en een automatische verwerking van die data. U ontvangt uw boete al vanaf 6 dagen na de feiten.
  • Meer informatie: op de website vindt u informatie over hoe u zich kan verzetten als u niet akkoord bent met de boete.

Lees op de website van de FOD Justitie ook hoe de overheid dit proces maximaal automatiseert, hoe de verschillende betrokken diensten samenwerken en wat dit oplevert.