Volgende uitgifte van Staatsbons op 4 september

De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 september 2018. Er zal slechts één Staatsbon op 10 jaar aan het publiek aangeboden worden (code BE3871278086): 0.65%.

Voor deze Staatsbon is de uitgifteprijs vastgesteld op 100%.

De inschrijvingsperiode loopt van 24 augustus tot en met 3 september, met betaling op dinsdag 4 september.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw financiële instelling of op de website www.destaatsbons.be.