Wist u dat cashbetalingen beperkt zijn tot 3 000 euro?

Als u uw nieuwe keuken cash betaalt, weet dan dat deze manier van betalen beperkt is tot 3 000 euro. Dit verbod om meer dan 3 000 euro in bankbiljetten te betalen werd bovendien onlangs uitgebreid. Terwijl het verbod vroeger beperkt was tot transacties tussen consumenten en professionals, is het nu van toepassing op bijna alle betalingen en schenkingen.

Op enkele uitzonderingen na zijn alle betalingen en schenkingen in cash beperkt tot 3 000 euro voor het totale bedrag, ook als de klant in schijven betaalt.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Economie.