Beslissingen van de ministerraad van 13 december 2019

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.