Beslissingen van de ministerraad van 13 september 2019

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

U kunt de beslissingen raadplegen op www.presscenter.org.