Beslissingen van de ministerraad van 20 december 2019

De ministerraad kwam bijeen in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.