De Sociale Zekerheid van de Toekomst

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid, organiseert de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid een toekomstgericht debat met alle betrokken actoren. Vier transversale thema’s zullen centraal staan als sleutelfactoren voor de toekomst van de sociale zekerheid:

  • adequate sociale zekerheid voor de laaggeschoolde bevolking in een kenniseconomie
  • niet-gebruik van sociale rechten
  • financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid in tijden van disruptie
  • sociale zekerheid en nieuwe vormen van werk

Tijdens het eerste forum komen de eerste twee thema’s aan bod. Gespecialiseerde sprekers zullen deze thema’s uitvoerig behandelen in een debat met de verschillende stakeholders.

Wanneer? Donderdag 28 februari 2019 van 9:00 tot 17:30.

Waar? FOD Sociale Zekerheid, Zaal Pacheco (Finance Tower): ingang via Pachecolaan 13, 1000 Brussel

Indien u zich graag wil inschrijven of meer informatie wenst, kunt u terecht op de website van de FOD Sociale Zekerheid.