FOD Economie publiceert een gids voor de redacteurs van wettelijke en reglementaire teksten

Het doel van deze gids is om de opstellers van wetgevende en reglementaire teksten te helpen om de begrippen "elektronische handtekening", andere "vertrouwensdiensten" en "duurzame gegevensdrager" correct te gebruiken.

Deze gids biedt een beter begrip van de juridische gevolgen en problemen van verschillende formuleringen en helpt de schrijver om deze correct te gebruiken. Het bevat veel schrijftips en in het bijzonder voorbeelden van formules om te bevoordeligen of te vermijden.

Met behulp van deze gids dragen de opstellers van de wet- en regelgeving bij aan de ontwikkeling van duidelijke, coherente en geharmoniseerde wetgeving.

Raadpleeg de gids