Justitie: vlottere toegang tot het strafdossier

De toegang tot het strafdossier verloopt voortaan vlotter, veiliger en goedkoper voor gedetineerden en burgers. Dankzij de invoering van een innovatief systeem zal de FOD Justitie namelijk het aantal overbrengingen van gedetineerden significant kunnen beperken.

Gedetineerden kunnen hun dossiers vanaf nu bij de griffie van de onderzoeksrechter digitaal raadplegen. Dit gebeurt aan de hand van een beveiligde persoonlijke toegang. Advocaten hebben dan weer toegang tot al hun dossiers vanuit eender welke griffie van de rechtbanken van eerste aanleg. Deze zijn nu uitgerust met kiosk-pc’s met daarop ConsultOnline, een toepassing die toegang biedt tot het gerechtelijk dossier. Ook in alle gevangenissen is zo’n kiosk-pc aanwezig.

In een latere fase zal ConsultOnline niet meer beperkt zijn tot de kiosk-pc’s, maar zal het systeem ook werken op eender welke pc op basis van een webplatform en private toegangscodes.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de FOD Justitie.