Ontwikkelingsplan 2020-2030 van het transmissienet voor elektriciteit

Het federale ontwikkelingsplan bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit en bepaalt het investeringsprogramma dat de netbeheerder zich verbindt uit te voeren om aan deze behoeften te voldoen. Het ontwikkelingsplan houdt rekening met de nood aan een adequate reservecapaciteit en met de projecten van gemeenschappelijk belang aangewezen door de instellingen van de Europese Unie in het domein van de trans-Europese netwerken.

Het federale ontwikkelingsplan 2020-2030 van het transmissienet voor elektriciteit werd goedgekeurd door de minister van Energie op 26 april 2019 en kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie.