UBO: gedoogperiode voor de registratie

De Belgische antiwitwaswet verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. Bestuurders, zaakvoerders, enz. hadden tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.

Er komt geen bijkomend uitstel maar de FOD Financiën zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen.

Meer informatie over het UBO-register op de website van de FOD Financiën