Verkeersboetes gepaard met sensibilisatiefiches

Vanaf 21 mei 2019 worden er bij verkeersboetes sensibilisatiefiches gevoegd, die de overtreders wijzen op de fatale gevolgen van strafbare feiten:

  • geen gsm achter het stuur
  • geen alcohol achter het stuur: alcoholslot
  • doe steeds de gordel om
  • snelheid

Dat initiatief is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de FOD Justitie, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Financiën, de gewesten, VIAS en de politie.

Meer info op de website van de FOD Justitie.