Wijziging van de samenstelling van de federale regering

Op 30 november 2019 werd een koninklijk besluit getekend dat het ontslag van de heer Didier Reynders uit zijn ambt aanvaard.

Naar aanleiding hiervan wordt de heer Philippe Goffin, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie.

Eerste minister Sophie Wilmès wordt belast met Beliris en de federale culturele instellingen.
Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, Koen Geens wordt eveneens benoemd tot minister van Europese Zaken.
Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid David Clarinval wordt eveneens benoemd tot vice-eersteminister.

Raadpleeg de volledige samenstelling van de federale regering.