Wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Sedert 1 mei, naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de Kruispuntbank van Ondernemingen een aantal wijzigingen ondergaan.

Die wijzigingen hebben betrekking op:

  • de rechtsvormen
  • de codes “wettelijke functies”
  • de vermelding van een e-mailadres en van een website
  • de heropening van de vereffening
  • de aanpassing van omschrijvingen
  • de inschrijving van de vennootschap in het buitenlands register
  • de afschaffing van het kapitaal

Meer informatie op de website van de FOD Economie.