Beslissingen van de ministerraad van 31 januari 2020

De ministerraad kwam bijeen in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.