Beslissingen van de ministerraad van 4 september 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.
 
U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.