De beleidsverklaring van de regering Sophie Wilmès II

De Eerste Minister legde op 17 maart 2020 de federale beleidsverklaring af in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Raadpleeg de beleidsverklaring op de website van de Eerste minister.