Eedaflegging van de nieuwe federale regering

Zijne Majesteit de Koning ontving eerste minister Sophie Wilmès in audiëntie in het Paleis van Brussel. De Koning aanvaardde het ontslag van de regering. Sophie Wilmès heeft de namen van de ministers van de nieuwe regering, die op dinsdag 17 maart 2020 om 11u de eed hebben afgelegd, aan de Koning voorgesteld. De lijst van de door de Koning benoemde ministers is als volgt:

 • Sophie Wilmès: eerste Minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
 • Koen Geens: vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen en minister van Europese Zaken
 • Alexander De Croo: vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking
 • David Clarinval: vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
 • Pieter De Crem: minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
 • Magie De Block: minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
 • Daniel Bacquelaine: minister van Pensioenen
 • Marie Christine Marghem: minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 • François Bellot: minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
 • Denis Ducarme: minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
 • Philippe De Backer: minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
 • Nathalie Muylle: minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
 • Philippe Goffin: minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie