Geef het voorbeeld, stop het virus!

De Belgische overheid start op 9 april met een grote voorlichtingscampagne om samen de strijd tegen het coronavirus verder te zetten.

Hoewel de veiligheidsmaatregelen nu al iets meer dan drie weken van kracht zijn, moeten we waakzaam blijven en voortdurend herinneren aan de essentiële stappen om de COVID-19-pandemie samen te bestrijden. Alle overheden van het land, op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau, werken samen om de bevolking te informeren.

De Belgische overheden blijven de informatieacties sinds het begin van de pandemie verderzetten en blijven communiceren over de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus te stoppen.

De campagne, die de FOD Kanselarij van de Eerste Minister op federaal niveau coördineert, komt er in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum, in overleg met de gemeenschappen en gewesten met hun volledige medewerking. Ze werd ontwikkeld door het agentschap mortierbrigade.

Een campagne voor het grote publiek met maximale verspreiding

De eerste stap is om de bevolking massaal te herinneren aan de belangrijkste boodschappen:

  • hygiënemaatregelen respecteren
  • social distancing respecteren
  • veiligheidsmaategelen respecteren
  • volhouden op lange termijn en rustig blijven

Deze boodschappen moeten iedereen eraan herinneren dat we moeten volhouden, ook al hebben we er misschien genoeg van en ondanks het goede weer. Ze zullen verspreid worden via radio- en tv-spotjes, sociale media, internetbanners, posters of schermen op openbare plaatsen, in bushokjes, supermarkten, apotheken, aan geldautomaten, … en dit in de drie landstalen en het Engels.

In de ondertitelde tv-spotjes en minimalistische animatiefilmpjes zijn alle richtlijnen verwerkt, met de bedoeling deze vandaag beter na te leven om morgen optimaal van het leven en onze naasten te genieten. De boodschappen via video, print, internet of sociale media zullen de stijl, de kleuren en de toon van de boodschappen van het Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid overnemen. Zo blijft een coherente en doeltreffende aanpak behouden voor alles wat de overheid op het vlak van communicatie onderneemt.

Een campagne die evolueert

In een tweede fase zullen de campagne en de verschillende boodschappen worden aangepast aan de doelgroepen, maar ook aan de evolutie van de pandemie, de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en ten slotte de geleidelijke afbouw van de maatregelen. De campagne moet de hele Belgische bevolking begeleiden in de verschillende fasen van de crisis die we momenteel doormaken in de strijd tegen het coronavirus.

Boodschappen op maat van bepaalde doelgroepen zullen dus aan bod komen, onder meer op verzoek van de gewesten of gemeenschappen, om beter in te spelen op specifieke thema's. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in scholen of parken, of de strijd tegen fake news.

Een participatieve campagne

Daarnaast vullen ook andere initiatieven de campagne aan. De Koning Boudewijnstichting heeft jongeren gemobiliseerd die positieve en inspirerende getuigenissen zullen delen. Bovendien krijgt de campagne ook actief ondersteuning van de vrijwilligerssector.

Sommige bedrijven steunen de actie van de Belgische overheden door hun netwerk gratis ter beschikking te stellen of door spontaan een budget aan de campagne te besteden. Zo kan de campagne vrij worden gevoerd op de sociale netwerken Twitter en Facebook en op de digitale schermen van Clear Channel, de MIVB, TEC, Publifer (in de stations), Redpharma (in de apotheken) en Febelfin (bij de geldautomaten). De Carrefour- en Colruyt-supermarkten zullen de campagne ook gratis in hun winkels verspreiden en veel mediakanalen hebben kortingen toegekend voor de verspreiding ervan.

Laten we allemaal samen, overheden en burgers, oud en jong, uit alle delen van het land, informatie delen en het goede voorbeeld geven om het virus te bestrijden. Laten we nu volhouden om terug te keren naar het leven van vóór de crisis. Zorg voor jezelf en voor anderen!

www.info-coronavirus.be
 

Download het persbericht