Geef ons uw mening! Openbare raadpleging over het Verdrag van Aarhus

Van 20 oktober tot en met 24 november 2020 organiseren de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties voor de zesde keer een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België.

Het Verdrag van Aarhus geeft iedereen het recht op milieu-informatie, het recht om deel te nemen aan de besluitvorming inzake milieu en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden. Zowel de federale overheid als de gewesten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van dit verdrag worden omgezet in het recht en in het beleid. Hierover brengen zij verslag uit, elk voor wat hun bevoegdheden betreft, in een afzonderlijk rapport dat zij moeten overmaken aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Vooraf moeten ze echter een openbare raadpleging organiseren over deze verschillende rapporten.

Uw mening telt

De verschillende rapporten zijn van 20 oktober tot en met 24 november 2020 raadpleegbaar op de volgende websites:

U vindt er meer uitleg over het formuleren van opmerkingen op deze rapporten. Alle reacties worden verwerkt door de verschillende administraties. Een synthese hiervan wordt in de loop van januari 2021 gepubliceerd op dezelfde websites.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

Meer info over het Verdrag van Aarhus: www.aarhus.be