Het jaarverslag 2019 van de FOD Financiën is online

In het jaarverslag 2019 van de FOD Financiën vindt u cijfers en uitleg over de maatschappelijke opdrachten en verplichtingen van de FOD.

De opdrachten van de FOD Financiën zijn essentieel voor het functioneren van het land. De federale overheidsdienst:

  • Zorgt voor een billijke en tijdige heffing van de belastingen maar ook voor een correcte inning en invordering ervan
  • bestrijdt elke vorm van fraude
  • waarborgt de financiële stabiliteit van de Staat en de rechtszekerheid van onroerende goederen
  • zorgt voor de economische veiligheid en de veiligheid van personen
  • levert beleidsexpertise en -ondersteuning

In 2019 werkten 20.794 medewerkers mee om al deze opdrachten tot een goed einde te brengen.