Beslissingen van de ministerraad van 17 september 2021

De ministerraad vond plaats via de elektronische procedure onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.