Beslissingen van de ministerraad van 21 oktober 2021

De ministerraad kwam bijeen in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.