Beslissingen van de ministerraad van 23 juli 2021

De ministerraad vond plaats via videoconferentie onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.